Norsborgsdepån

Depån är ett led i SL:s beslut att införa ett nytt signalsystem på Röda linjen för att kunna utöka trafiken, och att köpa in nya, bekvämare vagnar. En ny tågdepå behövs för att förvara och underhålla de nya vagnarna.
SL har undersökt flera möjliga platser att bygga depån på och kommit fram till att Norsborg är den mest lämpliga platsen av olika skäl. En av fördelarna är att en depå nära ändhållplatsen minskar tomkörningen, vilket innebär mindre buller, minskad energiförbrukning och lägre driftkostnader

> Tillbaka