Norra länken

Trafikverket bygger Norra länken i samarbete med Stockholms stad, ett projekt som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det är norra Europas största vägtunnelprojekt.

Norra länken blir totalt 5 km, varav 4 km i tunnel. Tunnlarna är färdigsprängda. Just nu håller vi på med installationsarbeten.

2015 öppnar sträckan Norrtull - Frescati - Värtan, inklusive sträckan söderut mellan Norrtull och Tomteboda. 2017 öppnas sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull. 2019 öppnar Värtabanans tunnel.

Mätcenter har uppdraget att upprätta och underhålla stomnät samt sköta mängdreglering för entreprenaderna vid Norrtull samt Norra Stationsområdet (Hagastaden).
Uppdraget startades 2006 med byggande av ”broar” i Eugeniatunnlarnas södra mynningar över blivande Karolinertunneln (påfart från E4 mot Värtan E20).
Uppdraget pågår fortfarande och beräknas avslutas 2017-2019.
På plats för Mätcenter finns idag Hans Östenberg och Gösta Hellström.


> Tillbaka