Mörttjärnsberget

I Mörttjärnsberget vindpark kommer 37 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 210 GWh per år. Total installerad effekt är ca 100 MW. Årsproduktionen för parken motsvarar hushållsel i 41 000 villor eller 104 000 lägenheter.Vindpark Mörttjärnberget i Bräcke kommun omfattar 13 km² skogsmark och ligger ca 2,5 mil öster om Bräcke.
 Närmaste bostadsbebyggelse ligger ca 600 meter från vindparkens gräns. Byn Albacken ligger 4,4 km från gränsen.> Tillbaka