Haparandabanan

Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda och är en internationellt viktig länk som möjliggör ökade transportflöden på järnväg.

I samband med att Tarfikverket rustar upp järnvägen mellan Boden och Kalix (119 km), och bygger ny järnväg mellan Kalix och Haparanda (42 km) anlitas vi för etablering av stomnät i plan och höjd samt uppföljning av genomförd produktion.

Hela sträckan Boden - Kalix - Haparanda ska elektrifieras och banan kommer också förses med ett modernt standardiserat signalsystem (ERTMS). Den nya Haparandabanan kommer att ha en kapacitet som står i relation till dagens och morgondagens transportbehov.

Projekt Haparandabanan består av fyra delar:
• Upprustning/ombyggnad av befintlig bana Boden–Kalix/Karlsborg
• Byggnation av ny järnväg Kalix–Haparanda
• Signal/tele
• Kraftförsörjning

> Tillbaka