Hälsningekusten Söderhamn-Enånger

Projekt Hälsningekusten (1996-1999) var ett samarbete mellan Banverket och Vägverket och omfattade nybyggnad av tre mil järnväg och väg E4 mellan Söderhamn och Enånger.

För järnvägens del byggdes bland annat två tunnlar. Enångerstunneln på 475 meter. Den var klar sensommaren 1997. Den andra tunneln, Norrala tunneln, 3850 meter lång stod klar senhösten 1997.
Spårläggningen påbörjades norrifrån. Spåret byggdes för att klara en hastighet på 350 km/t.
I november 1999 invigdes både den nya järnvägen och europavägen.

Med ansvar för den geografiska informationen, produktion- och kvalitetsuppföljning var ett tiotal medarbetare från oss engagerade i projektet.

> Tillbaka