Gävle-Sundsvall, mötesstationer

Kapaciteten på Ostkustbanan förbättras genom att sju nya mötesstationer byggs utmed banan. På de 14 befintliga mötesstationerna kommer signal- och telesystemen att moderniseras för att få samtidig infart på mötsstationerna och minska mötestiden. Genom att rusta- och bygga nya mötesstationer kommer tågen att kunna mötas samtidigt.

För att förbättra trafiksäkerheten vid några av de nya mötesstationerna, kommer nuvarande plankorsningar att stängas och ersättas med planskilda förbindelser över eller under järnvägen. Alternativt flyttas nuvarande plankorsningar och förbinds med ersättningsvägar.

När projektet är klart kommer det att finnas 31 stationer med ett eller flera mötesspår på sträckan Gävle–Sundsvall.


> Tillbaka