E4 Hudiksvall-Enånger

Den nya E4-sträckningen förbättrar trafiksäkerheten, ökar framkomligheten och minska trafikens påverkan på boendemiljön längs en av Sveriges viktigaste vägar. Nuvarande E4 skär genom tätorterna Enånger, Njutånger och Iggesund där ett stort antal direktutfarter lett till hög olycksbelastning och bristande framkomlighet. Mellan tätorterna har vägen en låg standard, vilket bland annat ger långa sträckor med mycket begränsad sikt och därmed ett fåtal omkörningsmöjligheter.

Kortfakta: 22 kilometer ny fyrfältsväg, 2 kilometer 2+1-väg och sammanlagt 17 broar.

För byggandet av broarna tillhandahåller vi spetskompetens inom mätning för broproduktion.
> Tillbaka