E18 Hjulsta - Kista

Befntlig E 18 "Hjulstavägen" byggdes ursprungligen bara för lokaltrafik till stadsdelarna Tensta och Rinkeby. Idag trafikeras vägen av ca 50 000 fordon.
Under 2009 startade bygget med nya E18.

Projektet är budgeterat till 4 miljarder kronor och ett 20 tal entreprenader kommer att utföras under projekttiden, som är 6 år.

Syftet med byggnationen av E18 mellan Hjulsta och Kista är att skapa bättre miljöer för både bilister och närboende. Man vill skapa en modern trafikmiljö och bättre förhållanden för människor som bor i närheten. Bland annat kommer Järvafältet bli mer tillgängligt eftersom bredare och luftigare passager byggs. Samtidigt kommer bullret minska både i bostadsområden och på Järvafältet.

I projektet har Sundsvalls Märtcenter fått uppdraget att ansvara för mätning och mängdreglering i Trafikverkets byggledningsorganisation.
Inom ramen för uppdraget använder Trafikverket såväl MRS som PRASS.

Läs mer om projektet på Trafikverketshemsida

> Tillbaka