Citybanan - pendeltågstunnel under Stockholm

Citybanan byggs för att frigöra spårkapacitet och öka turtätheten. Projektet innebär att fjärrtåg och pendeltåg kommer att gå olika vägar genom centrala Stockholm.

Tanken med Citybanan är att pendeltågtrafiken ska ledas genom en sex kilometer lång dubbelspårstunnel under Stockholm. I norr ansluter tunneln till stambanan vid i Tomteboda och i söder vid Södra station. I planen ingår två helt nya stationer, en under T-centralen kallad "City" och en vid odenplan "Odenplan". Banan kommer att gå under tunnelbanans spår. Parallellt med järnvägstunneln byggs en service och räddningstunnel.
Söder om Årstabroarna kommer en ny järnvägsbro byggas över spårområdet vid Årsta.

På uppdrag av Trafikverket ansvarar vi för mätning och mängdreglering i projektet.
För kostnadsuppföljning av utförd produktion används regleringsverktyget MRS.

Kort fakta

6 kilometer lång tunnel med dubbelspår för pendeltåg.
Största djup blir 40 meter under jorden.
ca 1400m lång järnvägsbro över spårområdet i Årsta.
ca 1800m nya rulltrappor.
6st arbetstunnlar byggs.
ca 2500 personer kommer att arbeta med tunneln.


Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

> Tillbaka