Botniabanan

12 år med planering, byggande och finansiering har gjort Botniabanan till det enskilt längsta, och investeringsmässigt ett av de största järnvägsprojekten i Sverige i modern tid. I augusti 2010 överlämnades den färdigbyggda järnvägen till Trafikverket.

> Tillbaka