Björkhöjden

I Björkhöjden-Björkvattnet vindpark kommer till att börja med 90 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 800 GWh per år.
Total installerad effekt är ca 600 MW. Årsproduktionen för parken motsvarar hushållsel för cirka 162 000 eluppvärmda villor.
Bara genom investeringen i Björkhöjden-Björkvattnet kommer koldioxidutsläppet att minska med cirka 1.148.000 ton per år. Utsläpp av svaveldioxider minskar med 500 ton och kväveoxider med 3.510 ton. Miljövinsterna uppstår eftersom fossila bränslen ersätts med förnybar energi.

Björkhöjden-Björkvattnets vindpark omfattar 96 km² skogsmark i Sollefteå och Ragunda kommuner. Området ligger ca 2 mil sydväst om Ramsele och ca 3 mil nordväst om Hammarstrand och är glest befolkat med ett fåtal byar med enstaka bebyggelse.

> Tillbaka