Bergeforsens Kraftverk - Nytt utskov

Bergeforsens Kraft AB (BKAB) bygger ett nytt utskov (utlopp med dammlucka) vid dammens västra sida. Utskovet byggs för att möta förväntade framtida klimatförändringar med höga vattennivåer som följd. De tre befintliga damm- luckorna ska renoveras när den nya är klar.

Arbetena påbörjades under våren 2011 och nya utskovet ska tas i drift i början av 2014
Det nya utskovet har en kapacitet på 1500 kubikmeter per sekund.
Totalkostnad för projektet är 642 miljoner SEK.
Utskovsluckan blir 25 m bred och 10,5 m hög.

Projektet består av tre delprojekt där det i del ett byggs
en ny utskovskanal och utskovslucka, med en kapacitet 1500 m3/s.
Färdigställs våren 2014.

Delprojekt två består av en ny 180m lång vägbro för väg 331 över
utskovskanalen. Färdigställs hösten 2013.

Samt del tre där åtgärder utförs på de tre befintliga
utskovsluckorna. Påbörjas när delprojekt 1 är klart och
beräknas färdigställt våren 2015.


> Tillbaka