BanaVäg i Väst

Projekt BanaVäg i Väst är utbyggnaden av dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. Målet med projekt BanaVäg i Väst är att öka framkomligheten och säkerheten på sträckan. Också miljön är en vinnare när mer transporter kan flyttas över på järnväg, och trafiken på vägen får ett jämnare flöde.

För entreprenaderna på delen Alvhem-Kärra ansvarar vi för mät- och mängdregleringsfrågor.

> Tillbaka