Ådalsbanan

Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. 13 mil av Ådalsbanan har rustats upp, från Sundsvall till anslutningen av Botniabanan norr om Nyland. Tre mil ny järnväg och tio mil upprustning mellan Sundsvall och anslutningen till Botniabanan norr om Nyland. Kostnad: 6,6 miljarder kronor (2007 års penningvärde).Arbetena med Ådalsbanan påbörjades 1998. Själva bygget har pågått sedan 2003. Den 14 september 2012 firade Ådalsbanan sin invigning.

Upprustningen av Ådalsbanan gör det möjligt att ta emot den framtida tågtrafiken från Botniabanan som beräknas uppgå till 50-60 tåg per dygn. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustnära järnväg mellan Umeå och Gävle vidare ner till Stockholm. En järnväg som förkortar restiderna och skapar förutsättningar för regionförstoring och tillväxt.

> Tillbaka