Modernisering av Krångede kraftverk

Fortum kommer av arbetsmiljöskäl att bygga en ny tillfartstunnel och nya sugrörsluckor vid Krångede kraftverk. Genom bättre tillgänglighet vid service och underhåll kommer driften av vattenkraftverket, som är Fortums största,…

Fortsätt läsa

Västlänken

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som är under byggnation i centrala Göteborg. Järnvägsförbindelsen kommer att bli åtta kilometer lång varav sex kilometer kommer att gå i tunnel. Tre underjordiska, fyrspåriga stationer byggs vid centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen.…

Fortsätt läsa

Tvärbanan till Kista och Helenelund

Den nya Kistagrenen kommer knyta an till tvärbanans befintliga station Norra Ulvsunda och sedan passera bland annat de nya stationerna Bromma Blocks, Bromma flygplats och Solvalla på sin väg vidare…

Fortsätt läsa

Utbyggnad Stockholms tunnelbana

Nu bygger region Stockholm ut tunnelbanan. I framtiden blir det möjligt att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna…

Fortsätt läsa
Henriksdals reningsverk
Henriksdals anläggning, renovering av biosteg

Henriksdals reningsverk

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en…

Fortsätt läsa
Stäng meny