Verkligheten vinner alltid

När det kommer till att mäta och mängda saker är det få som slår oss på fingrarna. Vi har tekniken och vi vet hur man använder den.
Efter 20 år som mätspecialister anlitas vi i alla delar av byggprocessen som stöd till projektörer, entreprenörer och byggherrar. Vi är vana vid att arbeta i stora infrastrukturprojekt och arbetar aktivt för att utveckla branschens arbetssätt. Med oss som samarbetspartner blir du också en vinnare.

Mätning och datainsamling

En väl projekterad lösning lägger grunden för god ekonomi och effektivt byggande. Vi har fokus på slutanvändaren. Resultaten från projekteringen ska vara kalkylerbara och byggbara med minimal handpåläggning. Vi arbetar tillsammans ledande projektörer och samhällsplanerare och har många års erfarenhet av komplexa infrastrukturuppdrag.

Byggledning

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att tidigt definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. I byggledningsuppdrag är vi beställarens förlängda arm gentemot projektets intressenter. Vi har arbetat med byggledning sedan 1993 och samarbetar med såväl offentliga som privata byggherrar.

Produktion

När produktionen är igång gäller det att hela tiden ligga steget före och utföra mätningar så att alla kan jobba enligt tidplan. Oavsett teknik, traditionell utsättning eller maskinstyrning gillar vi livet i hetluften. Beroende på byggprojektets karaktär kan vi ta helhetsansvaret för din mätningsorganisation eller fungera som en resursförstärkning.
Följ oss på: