• E4 Sundsvall

  E4 Sundsvall är ett angeläget projekt som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg.
 • Gamla Uppsala


  För att minska risken för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på sträckan byggs nu ett nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala.
 • Citybanan

  Citybanan byggs för att frigöra spårkapacitet och öka turtätheten. Projektet innebär att fjärrtåg och pendeltåg kommer att gå olika vägar genom centrala Stockholm.
 • E18 Hjulsta - Kista

  E18 är Stockholms västra infart. För att minska bilköerna, bullret och antalet olyckor
  byggs nu vägen mellan Hjulsta och Kista om.
 • Hisningsbron

  Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven och skapa en stark region, där det också finns förutsättningar för sjöfarten att utvecklas
 • Norra Länken

  Norra Länken är norra Europas största vägtunnelprojekt och sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati.

Verkligheten vinner alltid

När det kommer till att mäta och mängda saker är det få som slår oss på fingrarna. Vi har tekniken och vi vet hur man använder den.
Efter 20 år som mätspecialister anlitas vi i alla delar av byggprocessen som stöd till projektörer, entreprenörer och byggherrar. Vi är vana vid att arbeta i stora infrastrukturprojekt och arbetar aktivt för att utveckla branschens arbetssätt. Med oss som samarbetspartner blir du också en vinnare.

Mätning och datainsamling

En väl projekterad lösning lägger grunden för god ekonomi och effektivt byggande. Vi har fokus på slutanvändaren. Resultaten från projekteringen ska vara kalkylerbara och byggbara med minimal handpåläggning. Vi arbetar tillsammans ledande projektörer och samhällsplanerare och har många års erfarenhet av komplexa infrastrukturuppdrag.

Byggledning

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att tidigt definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. I byggledningsuppdrag är vi beställarens förlängda arm gentemot projektets intressenter. Vi har arbetat med byggledning sedan 1993 och samarbetar med såväl offentliga som privata byggherrar.

Produktion

När produktionen är igång gäller det att hela tiden ligga steget före och utföra mätningar så att alla kan jobba enligt tidplan. Oavsett teknik, traditionell utsättning eller maskinstyrning gillar vi livet i hetluften. Beroende på byggprojektets karaktär kan vi ta helhetsansvaret för din mätningsorganisation eller fungera som en resursförstärkning.
Följ oss på: